Välkommen till Sjöskogens Villaförening

Det finns de som talar om ”vårt paradis”. I stadgarna sägs det prosaiskt ”friområdet under Västerby 1:20 samt de där å uppförda anläggningarna för vattenförsörjning, vägar, belysning etc…Likaså båtbryggan, båtplatserna och strandområden…” Sjöskogen är fantastiskt! Vy från Sjöskogen

Arbetsdag 27/9-2020

Hej medlemmar!  

Arbetsdagar fastställda

Hej! Styrelsen har under rådande omständighet tagit beslut om nya tillfällen för arbetsdagar. 27 sep 2020 samt 18 april 2021 kommer dessa att hållas.

Hoppas alla har en bra sommar!

Vattenanalys 2020

Föreningen har gjort vattenanalys på Trädgårdsvattnet och resultatet visar att det är tjänligt. Se bifogad fil.

 

Vårens arbetsdag

Trots situationen med COVID-19 har styrelsen beslutat att genomföra vårens arbetsdag som planerat. Närvaro kommer dock inte krävas för att få sedvanligt avdrag.