Välkommen till Sjöskogens Villaförening

Det finns de som talar om ”vårt paradis”. I stadgarna sägs det prosaiskt ”friområdet under Västerby 1:20 samt de där å uppförda anläggningarna för vattenförsörjning, vägar, belysning etc…Likaså båtbryggan, båtplatserna och strandområden…” Sjöskogen är fantastiskt! Vy från Sjöskogen

Möte med Länsstyrelsen 13/1 2022

Hej,

Nytt försök till möte med länsstyrelsen är planerat till torsdagen den 13 Januari kl 17:15-18:00 via Teams. Länk och kallelse går att nå via mail för medlemmarna.

//styrelsen 

Möte med Länsstyrelsen 6/12 inställt

Möte inställt pga sjukdom. Nytt försök blir 2022.

 

Höstens arbetsdag 2021

Bifogade filer: 

Styrelsemöte 7/9, kl 19:00, Sjöstugan