Välkommen till Sjöskogens Villaförening

Det finns de som talar om ”vårt paradis”. I stadgarna sägs det prosaiskt ”friområdet under Västerby 1:20 samt de där å uppförda anläggningarna för vattenförsörjning, vägar, belysning etc…Likaså båtbryggan, båtplatserna och strandområden…” Sjöskogen är fantastiskt! Vy från Sjöskogen

Årsmöte 2021

Kallelse till Sjöskogens villaförenings årsmöte 2021 via telefon.

Datum: 13/6-2021

Tid: kl 11.00

Plats: Via telefon

 

Arbetsdag

Vårens arbetsdag  

Nya belysningsarmaturer

Styrelsen kan med glädje redan nu uppvisa en bra energibesparing på de nya armaturerna i området. Se bifogad fil för en redovisning. En investering för framtiden!

Arbetsdag 27/9-2020

Hej medlemmar!