Välkommen till Sjöskogens Villaförening

Sjostugan_2024-01-04_1911
Bryggan_2024-12-24

De ca 13 hektaren av kustnära bohuslänsk mark innehåller mycket mer än 36 privata fastigheter; natur, hav, utsikter, vägar, brygga, stigar, badplatser, hus och gräsplan är exempel på gemensamma tillhörigheter. Det torde vara näst intill unikt med ett område där mer än hälften av arean är gemensam. Då området exploaterades på 60-talet, var man förutseende nog att avsätta mer än 50% till grönområde och år 2005 utökades detta med 1 ha strand samt 1,5 ha havsområde. I vårt gemensamma förvaltande finns också utrymme för nya satsningar. Ett sådant exempel är betesmark för att hålla högväxande sly borta från vårt vackra strandområde.