Nya belysningsarmaturer

Styrelsen kan med glädje redan nu uppvisa en bra energibesparing på de nya armaturerna i området. Se bifogad fil för en redovisning. En investering för framtiden!