Vattenanalys 2020

Föreningen har gjort vattenanalys på Trädgårdsvattnet och resultatet visar att det är tjänligt. Se bifogad fil.