Protokoll årsmöte 2019

Nu ligger protokoll från årsmötet under filarkiv!