Uppdaterad medlemslista

Hej!

Nu har medlemsuppgifterna uppdaterats i medlemsregistret!

/Sekreteraren