Kallelse till årsmöte 16/6

Kallelse till Sjöskogens villaförenings årsmöte.

Lördag 16 juni kl 11.00 i/utanför Sjöstugan.

Välkomna! / Styrelsen

Årsmöteshandlingar sänds ut i början av juni.