Information från adventsfikat

Sjöskogens villaförening har haft sin traditionsenliga adventsträff i Sjöstugan!

Styrelsen tog tillfället i akt att, mellan glögg och pepparkakor, informera om arbeten som styrelsen har utfört under året och ge allmän information. Denna information listas nedan:

  • Asfalten är klar. Några anmärkningar från slutbesiktning kommer åtgärdas till våren. Jämnare kant vid början på uppfarten, försegling i skarvar mellan befintlig och ny asfalt samt en skada vid norra "tarmen".
  • Viktigt nu när asfalten är lagd, är att inga grävmaskiner med larvfötter kör ute på asfalten. Skador som uppkommer får entreprenör eller ansvarig fastighetsägare stå för.
  • Samtliga trummor under vägarna spolades innan asfaltering.
  • Badstegen som Lars Hermansson har skänkt är vi mycket tacksamma för och den kommer förhoppningsvis monteras till nästa säsong.
  • Gunnars prognos är att utsiktskedjorna är genomgångna före arbetsdagen 15 april 2018.
  • Eldstaden i Sjöstugan har underkänts i besiktningen, men delar av styrelsen tror att det ska gå att åtgärda på nästa arbetsdag.
  • Lantmäteriets utskickade information berör inte någon av oss fastighetsägare i Sjöskogen. Föreningen äger marken (förutom infarten, men den är högst osannolik att det kommer ändras på).
  • Styrelsen har fixat en låda för spel som finns i Sjöstugan.
  • Under våren kommer skräp nere vid hamnplanen, skrot från gamla parabolsystemet samt det gamla pingisbordet som står bakom Sjöstugan att köras till tippen.

Vi övriga i styrelsen hade även samlat ihop till en gåva som överlämnades till ordförande Reine för hans engagemang och stora ansvarstagande under höstens asfaltering!

Återstår att önska GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

/Styrelsen