Protokoll från årsmöte 2017

Protokoll från årsmöte 2017 ligger nu uppe på hemsidan under filarkiv