Årsmöte 2017

Kallelse till Sjöskogens villaförenings årsmöte

Lördag 17 juni kl 11.00

Välkomna / Styrelsen

Årsmöteshandlingar sänds via e-post i början av juni.