VA arbetet startar nu, äntligen...

Markbygg har haft första träff med styrelsen och brygg/vägansvariga. I onsdags bjöd man in sig till styrelsemötet och idag söndag redogjorde styrelsen för samtalen på arbetsdagen.

Följande korta punkter gäller efter återkoppling till Markbygg idag söndag;

- Västvatten har informationsansvar, ej styrelsen. Styrelsens uppdrag är att hantera etableringsfrågor gentemot Markbygg.

- Ett gemensamt informationsmöte är framfört som önskemål till Markbygg. Vi avvaktar respons.

- Sista dag för att flytta båtarna från hamnplan är 12 maj. Respektive båtägare ansvarar för sin båt.

- Föreningen har gjort särskild överenskommelse med Markbygg om att upplåta ytor för material mm. Varje medlem rekommenderas att läsa om detta under forumtråden. Info upp under söndag/måndag.

Äntligen är arbetet igång...

 

mvh

Styrelsen