Vårens arbetsdag söndag 21 april kl 10

Dags för en gemensam dag för att förvalta vår gemensamma mark.

Några punkter på arbetsdagen är:

- Upprensning av kvarvarande redan nedtaget från mittområdet som ju blivit liggande och måste tas om hand

- Hamnplanen bör städas och ev material bort.

- Sjöstugans fönster är mycket illa åtgångna och kräver skrapning och målning. Huset väntas troligen med...

- Pump- och förrådshuset med mossa på tak och alger som behöver tas bort och senare målning också där.

Vi träffas som vanligt kl 10 vid Sjöstugan.

Välkomna önskar styrelsen