Höstens arbetsdag 27 sept

Trädtoppar

Sommaren går mot sitt slut och det är tid för höströjning på vår gemensamma mark. På programmet står:

  • Prioritet för Sydvästra delen av området, marken utanför Kjell Svenssons. Ta bort sly och rishögar
  • Stranden: Rensa upp i åkervindan, återskapa stigen
  • Mark mellan Sjögren och Akbaris: Röjes i samverkan med närmsta grannar.

Vi organiserar oss på arbetsdagen i vanlig ordning.

Du som tycker att lunch och kaffe är en bra uppgift för dig - hör av dig till ordföranden

Vi hoppas på vackert väder och stor uppslutning.

Väl mött vid Sjöstugan 2009 09 27 kl 10.00

Styrelsen