Ny detaljplan för Västerby Norra, möte i Sjöstugan 7 april

Programmet för detaljplan Västerby Norra är som många vet ute för att berörda  och allmänhet kan yttra sig och skicka in synpunkter. Styrelsen har uppdraget att företräda medlemmarna i skrivelser. För att få största möjliga tankekraft, så hoppas vi att du kan ge en återkoppling på vad vi särskilt skall trycka på.

Vi uppmanar dig att också skicka in egna yttranden. Tisdag 7 april, kl 18.30, samlas de som kan och vill i Sjöstugan. Styrelsen beskriver då vad man kommer att lägga tonvikt på efter att medlemmarna också betonat förslagen. Logga in...

...på hemsidan. I forumet finns en rubrik, Detaljplan Norra Västerby. Där finns utförligare text om nuläget och de förslag till nyckelområden som kommer bilda underlag för yttrandet från Sjöskogens Villaförening.

mvh

Anders på uppdrag av Styrelsen