Första hjälpen i Sjöstugan

Söndagen den 16 november samlades medlemmar i Sjöskogen för en trevlig samvaro, där en utbildning i första hjälpen var huvudtema. Ewa Lindh hade engagerat Röda Korset för detta tillfälle. Vår utbildare var Christer Persson och han gjorde ett mycket engagerat och bra arbete med gruppen. Vi fick lära oss att...

...hantera olyckor i vardagen, såsom andnöd, blödning och cirkulationssvikt, stopp i halsen mm. Vi fick öva i att skapa fria luftvägar, stabilt sidoläge, lägga tryckförband, förebygga avbrott i blodtillförseln och avvärja stopp i halsen. Vi lärde oss också att reflektera över hur man bäst agerar när man kommer först till en olycksplats eller krissituation.

Tack Ewa för arrangemanget, uppvärmd stuga och fika.