31 januari - tisdag - sista dag för yttrande om detaljplaner

Styrelsen i Sjöskogens Villaförening har studerat ett första utkast till brev som Dramsvik-Råssbyns vägsamfällighet formulerat i denna angelägenhet och som rör vägfrågorna. Logga in och läs vidare i Lars H;s inlägg i forumtråden.

Vattenläcka lagad

Vår vattenchef Lars-Erik Fors brukar göra fina insatser i det tysta.

Utställningar av detaljplaner - januari 2012, Lars H kommenterar i forumtråden

Logga in på hemsidan och ta del av tankar

Extra föreningsstämma om ny brygga

Efter några turer med beslutsfattare och myndigheter, så finns nu beslut på att bygga ny brygga med ny detaljplan, strandskyddsdispens på att höja marknivå, samt godkänt miljöbeslut från Länsstyrelsen. Vi har lagt ut offertförfrågan om byggnation och bearbetar svar. Välkomna till beslutsmöte 17 december. Mer information kommer.

 

Styrelsen

Bifogade filer: