Bryggbygget fortskrider....

Vårröjning 22 april

Dags att snygga till i området!

Vi träffas vid Sjöstugan kl 10. På dagordningen står hamnplan, där båtar skall flyttas, iordningsställande av den nya fårhagen och allmän röjning. Bra väder är beställt...

Välkomna

mvh Styrelsen

Bryggbygget nuläge

Medlemmar uppmuntras att gå in och läsa om bryggbygget i forumtråden Bryggbygget. Lite nyheter finns nu. På detta sätt blir informationen bara tillgänglig för föreningens medlemmar.

mvh

Styrelsen

Klart med avtalet mellan kommunen och villaföreningen

På extrastämman i december, redogjorde styrelsen för ett fördjupat samtal med kommunen om särskilt avtal för ledningsrätt inom området. Med stämmans godkännade behövde föreningen få klarhet i frågeställningar som upplevdes otydliga, då ett ledningsrättsavtal formulerat av lantmäteriet skulle fördröja VA-byggnationen.  Detta avtal innebär klartecken att sätta igång VA-byggnation, återstår gör någon form av klartecken mellan kommun och Länsstyrelse, vad gäller biotop vid strandkant och något kulturärende i...

Kontrakt med bryggbyggare klart!

Styrelsen har nu färdigt och underskrivet kontrakt med bryggleverantör. Bryggbyggare blir ML Bygg från Göteborg. Titta gärna in på deras hemsida, www.mlbygg.com. Vi kommer kontinuerligt lägga ut information på hemsidan, vilken bara blir tillgänglig för medlemmar. Logga in och fortsätt läsa under forumtråden Bryggbygget så får du veta de närmaste planerna...

mvh

Styrelsen