Gemensam arbetsdag

Välkomna till höstens arbetsdag i Sjöskogen!

Bryggans nya spets

Igår nådde vi till bryggans nya ändpunkt. Fortfarande kvarstår en hel del arbete. Med handfast ledning av Gunnar och Stefan, går arbetet mycket bra. Många medlemmar engagerar sig, vilket det fortsatt behövs för färdigställande. Hur som helst, en fantastiskt fin brygga har vi på gång!

Sommarhälsning fårn styrelsen

Slutbesiktning och slutbetalning av bryggan

Igår blev det klart med bryggentreprenören. Föreningen har besiktigat och godkänt bryggbygget. Priset är framförhandlat och en kombination av förseningsavgift, tillskjutande arbete, elkostnader och justeringar av pris för brygglängd är klart. Logga in på forumtråden bryggbygget för mer information...

Sommarhälsningar styrelsen

Bryggbygget fortskrider....

Så sakteliga går bryggbyggandet framåt. Idag Söndag 3 juni är status på bryggan enligt bilden som i sin tur är en timme gammal. Två - tre man arbetar alltså idag. De första femtio meterna är besiktigade...

Gå in på forumtråden om bryggbygget för att veta mer.

 

Hälsningar styrelsen

Bryggbygget fortskrider…