Får i hagen

Ikväll söndag kom de efterlängtade fåren till vår nya hage, dvs den södra.

Det är två stycken och dom har sannerligen fått något att bita i...

Det är bara att önska dom lycka till...

Årsstämma söndag 16 Juni

Välkommen till årsstämma i Sjöstugan. Söndag 16 juni kl 12.

hälsar Styrelsen

Västvatten AB och MarkBygg AB kallar till informationsmöte i Sjöstugan

på måndag - 2013-04-29 - klockan 18.00.  

Sjöskogens Villaförening

Styrelsen

VA arbetet startar nu, äntligen...

Markbygg har haft första träff med styrelsen och brygg/vägansvariga. I onsdags bjöd man in sig till styrelsemötet och idag söndag redogjorde styrelsen för samtalen på arbetsdagen.

Följande korta punkter gäller efter återkoppling till Markbygg idag söndag;

- Västvatten har informationsansvar, ej styrelsen. Styrelsens uppdrag är att hantera etableringsfrågor gentemot Markbygg.

- Ett gemensamt informationsmöte är framfört som önskemål till Markbygg. Vi avvaktar respons.

Vårens arbetsdag söndag 21 april kl 10

Dags för en gemensam dag för att förvalta vår gemensamma mark.

Några punkter på arbetsdagen är:

- Upprensning av kvarvarande redan nedtaget från mittområdet som ju blivit liggande och måste tas om hand

- Hamnplanen bör städas och ev material bort.