VA arbetet startar nu, äntligen...

Markbygg har haft första träff med styrelsen och brygg/vägansvariga. I onsdags bjöd man in sig till styrelsemötet och idag söndag redogjorde styrelsen för samtalen på arbetsdagen.

Följande korta punkter gäller efter återkoppling till Markbygg idag söndag;

- Västvatten har informationsansvar, ej styrelsen. Styrelsens uppdrag är att hantera etableringsfrågor gentemot Markbygg.

- Ett gemensamt informationsmöte är framfört som önskemål till Markbygg. Vi avvaktar respons.

Vårens arbetsdag söndag 21 april kl 10

Dags för en gemensam dag för att förvalta vår gemensamma mark.

Några punkter på arbetsdagen är:

- Upprensning av kvarvarande redan nedtaget från mittområdet som ju blivit liggande och måste tas om hand

- Hamnplanen bör städas och ev material bort.

Nya stadgar för Sjöskogen

Föreningen har nu fått de nya stadgarna godkända. Några små justeringar avkrävde Bolagsverket, dvs formuleringar vilka måste vara ändamålsenliga med Föreningslagen. Stadgarna i sin helhet kan ni hämta eller läsa, genom att logga in och klicka på länken "Filarkiv" i höger kolumn.

På samma sätt, logga in och läs justeringarna under "Uppdaterade forumtrådar"

Styrelsen vill att detta endast skall vara tillgängligt för föreningens medlemmar.

 

Önskas en solig och varm vår!

Styrelsen

Gemensam arbetsdag

Välkomna till höstens arbetsdag i Sjöskogen!

Bryggans nya spets

Igår nådde vi till bryggans nya ändpunkt. Fortfarande kvarstår en hel del arbete. Med handfast ledning av Gunnar och Stefan, går arbetet mycket bra. Många medlemmar engagerar sig, vilket det fortsatt behövs för färdigställande. Hur som helst, en fantastiskt fin brygga har vi på gång!

Sommarhälsning fårn styrelsen