Välkommen till vårens arbetsdag söndag 24 april 2016

 

Vi samlas vid Sjöstugan kl 10.00 och avslutar dagen kl 15.00

Väl mött!

Adventskaffe 2015

Hjärtligt välkomna till Sjöskogens Villaförenings traditionella

Advenstkaffe söndag den 6 december kl 15.00.

Styrelsen

Hösten gemensamma arbetsdag

Välkomna till höstens arbetsdag, nästa söndag, den 27 september 2015 kl 10.00 - 15.00. Vi ses som vanligt vid Sjöstugan kl 10.00.  

Vårens arbetsdag

Välkomna till vårens arbetsdag nästa söndag, den 26 april kl 10.00 - 15.00.  

Protokoll och Regelverk för Trädgårdsvatten

Sjöskogens villaförening hade Extrastämma 7 december. Föreningen tog kloka beslut på framtida hantering av Trädgårdsvatten och dess investeringar. Gå in i Filarkiv och hämta handlingarna, vid behov.

Hälsningar Styrelsen