Årsstämma söndag 15 Juni

Styrelsen hälsar välkommen till årets stämma, i Sjöstugan kl 14.

Handlingar till medlemmarna kommer ut ca en vecka innan mötet.

Hälsningar

Styrelsen

Entreprenörer för installation av VA

Med stor hjälp av Lars Hermansson finns nu fem namngivna entreprenörer som finns till buds för att kunna lösa våra medlemmars installation och hopkoppling av vatten/avlopp.

Får i hagen

Ikväll söndag kom de efterlängtade fåren till vår nya hage, dvs den södra.

Det är två stycken och dom har sannerligen fått något att bita i...

Det är bara att önska dom lycka till...

Årsstämma söndag 16 Juni

Välkommen till årsstämma i Sjöstugan. Söndag 16 juni kl 12.

hälsar Styrelsen

Västvatten AB och MarkBygg AB kallar till informationsmöte i Sjöstugan

på måndag - 2013-04-29 - klockan 18.00.  

Sjöskogens Villaförening

Styrelsen