Protokoll och Regelverk för Trädgårdsvatten

Sjöskogens villaförening hade Extrastämma 7 december. Föreningen tog kloka beslut på framtida hantering av Trädgårdsvatten och dess investeringar. Gå in i Filarkiv och hämta handlingarna, vid behov.

Hälsningar Styrelsen

Kallelse extra föreningsstämma 7 dec

Söndag 7 december kl 14 hälsas medlemmarna välkomna till extrastämma med adventsfika. Beslutspunkt är fortsatta möjligheter att använda trädgårdsvatten.

Välkomna än en gång, önskar styrelsen

Surströmmingsfestlighet med kräftor…

Välkomna till årets trevliga surströmmingsfest i Sjöstugan.  Traditionen börjar nu bli riktigt bra, detta är sjunde året Sjöskogenbor samlas och gläds tillsammans. Alla sjöskogenbor är välkomna.

Datum är lördag 20 september, klockan 18

Arbetsdag i Sjöskogen söndag 21 september

Arbetsdagen innehåller följande punkter;

Fortsatt målning av Sjöstugan (och Pumphus). 

Årsstämma söndag 15 Juni

Styrelsen hälsar välkommen till årets stämma, i Sjöstugan kl 14.

Handlingar till medlemmarna kommer ut ca en vecka innan mötet.

Hälsningar

Styrelsen