Resultat av enkät om VA-anslutning

Sjöskogens villaförening

Bäste medlem!

Resultat av FÖRNYAD ENKÄT OM VA-ANSLUTNING

Ny detaljplan för Västerby Norra, möte i Sjöstugan 7 april

Programmet för detaljplan Västerby Norra är som många vet ute för att berörda  och allmänhet kan yttra sig och skicka in synpunkter. Styrelsen har uppdraget att företräda medlemmarna i skrivelser. För att få största möjliga tankekraft, så hoppas vi att du kan ge en återkoppling på vad vi särskilt skall trycka på.

Vi uppmanar dig att också skicka in egna yttranden. Tisdag 7 april, kl 18.30, samlas de som kan och vill i Sjöstugan. Styrelsen beskriver då vad man kommer att lägga tonvikt på efter att medlemmarna också betonat förslagen. Logga in...

Första hjälpen i Sjöstugan

Söndagen den 16 november samlades medlemmar i Sjöskogen för en trevlig samvaro, där en utbildning i första hjälpen var huvudtema. Ewa Lindh hade engagerat Röda Korset för detta tillfälle. Vår utbildare var Christer Persson och han gjorde ett mycket engagerat och bra arbete med gruppen. Vi fick lära oss att...

Lyckad höströjning

Höströkning, Sjöstugan

Höstens röjningsdag var koncentrerad till området runt Sjöstugan. Det var ett mycket stort engagemang och många medlemmar slöt upp. Resultatet lät inte vänta på sig. Sjöstugan kliver fram i all sin prakt, stengärdsgården ramar in området och inför höstmötet presenteras fortsatt förslag på utvecklingen av området.