Får på gång!

Får

Sara meddelar....

Har kontaktat flera fårägare i trakten. Det är nu klart att 4 ungtackor utan lamm kommer att komma hit under första hälften av maj och får stanna så länge de har något att äta. Närmare datum återkommer vi med. Fårägarna har varit på plats och inspekterat hela området och gett rekommendation om stängsel.

Det närmar sig fårsläpp!

Slutligt yttrande av programplanen finns tillgänglig

Logga in och gå till styrelsen. Klicka och du kommer till en ny sida där en wordfil ligger.Tack för engagemanget från medlemmar.

mvh

Styrelsen

Nytt vattenprov genomfört

Här kommer protokoll på vattenprover som togs 090311 och Lars-Erik hälsar att allt är i sin ordning.

Samtliga dokument, både årets resultat och tidigare vattenresultat finns att hämta på sidan om vattentäkten.

Lars-Erik och Madeleine har också gjort en sammanställning av tidigare års resultat, om någon vill fördjupa sig. 

Ett stort tack för detta. Som ytterligare information arbetas det för att sätta in ett utgående vattenfilter i pumphuset.

Vårens Arbetsdag 19 april

Dags att ta fram redskap och stövlar, solen värmer och det är tid för vårstädning i området.

Vi koncentrerar oss på att färdigställa och iordningställa ängsmarken och fårhägnaden vid vattnet mm. Många rishögar runt om i området skall tas om hand.

Förslag till yttrande om detaljplanen

Inför morgondagens informationsmöte om detaljplanen, i Sjöstugan, så finns nu ett arbetsmaterial som bildar utgångspunkt för dialog. Du kan logga in på hemsidan och under rubriken "Styrelsen", klickar du på "Arbetsmaterial yttrande detaljplan". Hämta sedan hem wordfilen...