Första hjälpen i Sjöstugan

Söndagen den 16 november samlades medlemmar i Sjöskogen för en trevlig samvaro, där en utbildning i första hjälpen var huvudtema. Ewa Lindh hade engagerat Röda Korset för detta tillfälle. Vår utbildare var Christer Persson och han gjorde ett mycket engagerat och bra arbete med gruppen. Vi fick lära oss att...

Lyckad höströjning

Höströkning, Sjöstugan

Höstens röjningsdag var koncentrerad till området runt Sjöstugan. Det var ett mycket stort engagemang och många medlemmar slöt upp. Resultatet lät inte vänta på sig. Sjöstugan kliver fram i all sin prakt, stengärdsgården ramar in området och inför höstmötet presenteras fortsatt förslag på utvecklingen av området.