Kung Björks grav

Fornminne nr 13 i Forshälla "Kung Björks grav"

Informationsmöte om kommunens VA- arbete

Onsdagen den 18 november, kl 18.30 kommer kommunens handläggare av Sjöskogens VA-arbete till oss. Detta är det första mötet för föreningen och dess medlemmar, inför vår egen planering och kommande möten om vad vi skall prioritera och hur detta skall göras. Boka redan nu upp även lördag den 21 november kl 11.00, då vi själva i föreningen kan fördjupa oss i de frågor som blir angelägna inför VA-anslutningen. Vi har då kunskap om kommunens process och kan då bli bättre på att se vilka tänkta scenarier vi står inför.

Höstens arbetsdag 27 sept

Trädtoppar

Sommaren går mot sitt slut och det är tid för höströjning på vår gemensamma mark. På programmet står:

  • Prioritet för Sydvästra delen av området, marken utanför Kjell Svenssons. Ta bort sly och rishögar
  • Stranden: Rensa upp i åkervindan, återskapa stigen
  • Mark mellan Sjögren och Akbaris: Röjes i samverkan med närmsta grannar.

Vi organiserar oss på arbetsdagen i vanlig ordning.

Du som tycker att lunch och kaffe är en bra uppgift för dig - hör av dig till ordföranden

Vi hoppas på vackert väder och stor uppslutning.

Extra arbetsdag lördag 29 augusti

Aktivitetsdag vid Sjöstugan

Lördagen 29 augusti så samlas vi vid Sjöstugan, för att iordningsställa bollplanen, området kring planen och städa ur stugan mm.

Dagen är frivillig , fast vi hoppas på stort gemensamt deltagande och att vi alla medlemmar hjälps åt så gott vi kan och efter förmåga.

Ta med krattor och spadar, eventuellt skottkärror.

Snigelsanering

De medlemmar som vill anlita en effektiv snigelsanerare, anmäler detta till Margaretha Haake, senast tisdag 16 juni. Redan på torsdag 18 juni kommer han till Sjöskogen. Kostnad 550 kr. Referenserna för arbetet är mycket goda.

Telefonnummer till Margaretha finns bland annat på medlemssidan när du loggar in.