Nytt vattenprov genomfört

Här kommer protokoll på vattenprover som togs 090311 och Lars-Erik hälsar att allt är i sin ordning.

Samtliga dokument, både årets resultat och tidigare vattenresultat finns att hämta på sidan om vattentäkten.

Lars-Erik och Madeleine har också gjort en sammanställning av tidigare års resultat, om någon vill fördjupa sig. 

Ett stort tack för detta. Som ytterligare information arbetas det för att sätta in ett utgående vattenfilter i pumphuset.

Vårens Arbetsdag 19 april

Dags att ta fram redskap och stövlar, solen värmer och det är tid för vårstädning i området.

Vi koncentrerar oss på att färdigställa och iordningställa ängsmarken och fårhägnaden vid vattnet mm. Många rishögar runt om i området skall tas om hand.

Förslag till yttrande om detaljplanen

Inför morgondagens informationsmöte om detaljplanen, i Sjöstugan, så finns nu ett arbetsmaterial som bildar utgångspunkt för dialog. Du kan logga in på hemsidan och under rubriken "Styrelsen", klickar du på "Arbetsmaterial yttrande detaljplan". Hämta sedan hem wordfilen...

 

Resultat av enkät om VA-anslutning

Sjöskogens villaförening

Bäste medlem!

Resultat av FÖRNYAD ENKÄT OM VA-ANSLUTNING

Ny detaljplan för Västerby Norra, möte i Sjöstugan 7 april

Programmet för detaljplan Västerby Norra är som många vet ute för att berörda  och allmänhet kan yttra sig och skicka in synpunkter. Styrelsen har uppdraget att företräda medlemmarna i skrivelser. För att få största möjliga tankekraft, så hoppas vi att du kan ge en återkoppling på vad vi särskilt skall trycka på.

Vi uppmanar dig att också skicka in egna yttranden. Tisdag 7 april, kl 18.30, samlas de som kan och vill i Sjöstugan. Styrelsen beskriver då vad man kommer att lägga tonvikt på efter att medlemmarna också betonat förslagen. Logga in...