Information om Bryggarbete

Under helgen, med start fredag 24/2, kommer det att ske bryggarbete/rivning. Bryggan är i mycket dåligt skick och för att för en gång skull dra nytta av isens krafter, så kommer svets- och rivningsarbeten genomföras. En traktor kommer att utmana isens bärighet och transportera in den dåliga bryggan i delar. På detta sätt kommer kostnaderna att reduceras för föreningen, istället för att anlita pråm mm. sommartid.

Vi önskar arbetet all lycka på vägen

Styrelsen

Extrastämma söndag 5 december

Kallellse till

Extrastämma 2010-12-05

för Sjöskogens villaförening

Välkommen till Sjöskogens villaförenings extrastämma, söndag 5 december kl. 14.00 i Sjöstugan. Vid årsmötet fann stämman att särskilt stora investeringar i föreningen kommer att bli nödvändiga. Dessa är redan tagna beslut kring väg- och dikesstruktur, men också bryggan som tagit stryk i vintras. Till detta skall driftsformer och framtiden för Sjöskogens egen brunn utredas, då kommunalt VA står inför dörren.

Höstens Arbetsdag söndag 26:e september

Sommaren går mot sitt slut och det är tid för höströjning på vår gemensamma mark.

Prioritet ligger kring att röja I mellanområdet och längs föreningsmarken vid dikena. Det finns stora röjningsbehov mellan vissa fastigheter och sikten längs våra vägar begränsas också på vissa delar.

Fåren i hagen

Får i bur

Ikväll, den 14 juni kom fåren. Mamman, tackan från i fjol, hade med sig fyra nykomlingar. Varmt välkomna till Sjöskogen. Det kanske kan firas med får i kål...

Årsstämma

Boka in Söndagen den 13 juni kl. 12.00.

Sjöskogens villaförening har årsstämma.

Kallelse, dagordning samt verksamhetsberättelse skickas ut i slutet av maj.

Välkomna

hälsar

styrelsen