Utställningar av detaljplaner - januari 2012, Lars H kommenterar i forumtråden

Logga in på hemsidan och ta del av tankar

Extra föreningsstämma om ny brygga

Efter några turer med beslutsfattare och myndigheter, så finns nu beslut på att bygga ny brygga med ny detaljplan, strandskyddsdispens på att höja marknivå, samt godkänt miljöbeslut från Länsstyrelsen. Vi har lagt ut offertförfrågan om byggnation och bearbetar svar. Välkomna till beslutsmöte 17 december. Mer information kommer.

 

Styrelsen

Bifogade filer: 

Arbetsdag i Sjöskogen söndag 25 september

Vi träffas kl 10 vid Sjöstugan.

Röjning står på schemat, samt nuläges information om bryggarbete och Va.

 

Välkomna

Anders genom styrelsen

Underhåll av sjoskogen.se 24 maj

Utsikt över Havstensfjord

Uppdaterad: Underhållet är nu genomfört.

Tisdagen den 24 maj kommer sjoskogen.se att vara svår att nå på grund av planerat underhåll. Webbplatsen kommer flyttas till en ny server och den bakomliggande mjukvaran kommer uppdateras. Detta kommer leda till att webbplatsen laddar betydligt snabbare när allt är klart.

Välkommen på Årsstämma

Söndagen 12 juni träffas vi kl 12.00. Dagordning utdelas under nu veckan 14-20 maj. Beslutsmaterial är under arbete och delges medlemmarna i god tid innan årsstämman. mvh Styrelsen