Klart med avtalet mellan kommunen och villaföreningen

På extrastämman i december, redogjorde styrelsen för ett fördjupat samtal med kommunen om särskilt avtal för ledningsrätt inom området. Med stämmans godkännade behövde föreningen få klarhet i frågeställningar som upplevdes otydliga, då ett ledningsrättsavtal formulerat av lantmäteriet skulle fördröja VA-byggnationen.  Detta avtal innebär klartecken att sätta igång VA-byggnation, återstår gör någon form av klartecken mellan kommun och Länsstyrelse, vad gäller biotop vid strandkant och något kulturärende i...

Kontrakt med bryggbyggare klart!

Styrelsen har nu färdigt och underskrivet kontrakt med bryggleverantör. Bryggbyggare blir ML Bygg från Göteborg. Titta gärna in på deras hemsida, www.mlbygg.com. Vi kommer kontinuerligt lägga ut information på hemsidan, vilken bara blir tillgänglig för medlemmar. Logga in och fortsätt läsa under forumtråden Bryggbygget så får du veta de närmaste planerna...

mvh

Styrelsen

31 januari - tisdag - sista dag för yttrande om detaljplaner

Styrelsen i Sjöskogens Villaförening har studerat ett första utkast till brev som Dramsvik-Råssbyns vägsamfällighet formulerat i denna angelägenhet och som rör vägfrågorna. Logga in och läs vidare i Lars H;s inlägg i forumtråden.

Vattenläcka lagad

Vår vattenchef Lars-Erik Fors brukar göra fina insatser i det tysta.