Arbetsdag i Sjöskogen söndag 25 september

Vi träffas kl 10 vid Sjöstugan.

Röjning står på schemat, samt nuläges information om bryggarbete och Va.

 

Välkomna

Anders genom styrelsen

Underhåll av sjoskogen.se 24 maj

Utsikt över Havstensfjord

Uppdaterad: Underhållet är nu genomfört.

Tisdagen den 24 maj kommer sjoskogen.se att vara svår att nå på grund av planerat underhåll. Webbplatsen kommer flyttas till en ny server och den bakomliggande mjukvaran kommer uppdateras. Detta kommer leda till att webbplatsen laddar betydligt snabbare när allt är klart.

Välkommen på Årsstämma

Söndagen 12 juni träffas vi kl 12.00. Dagordning utdelas under nu veckan 14-20 maj. Beslutsmaterial är under arbete och delges medlemmarna i god tid innan årsstämman. mvh Styrelsen

Kanonarbetsdag

Arbetsdagen söndag 17 april blev mycket lyckad. Stort deltagande, fint väder och strålande arbetsinsatser är en sammantagen bedömning av dagen. Bilden är från en gemensam korvgrillning/lunch vid strandremsan. Tack för en trivsam dag samt bra prestationer!

Gemensam arbetsdag

Vårens Arbetsdag söndag 17:e april

Vintern går mot sitt slut och det är tid för vårröjning på vår gemensamma mark. På programmet står:

  • Koncentration av arbete till södra och västra delarna av Sjöskogen

  • Slyröjning och eldning ner mot vattnet

  • Ett par specialjobb…fårhage och pumphus

Vi organiserar oss på arbetsdagen i vanlig ordning. Med tanke på mycket eldande, bjudes det på grillad korv. Vi hoppas på vackert väder och stor uppslutning.

Väl mött vid Sjöstugan 2011 04 17 kl 10.00