Välkommen till Sjöskogens Villaförening

Det finns de som talar om ”vårt paradis”. I stadgarna sägs det prosaiskt ”friområdet under Västerby 1:20 samt de där å uppförda anläggningarna för vattenförsörjning, vägar, belysning etc…Likaså båtbryggan, båtplatserna och strandområden…” Sjöskogen är fantastiskt! Vy från Sjöskogen

Arbetsdag

Vårens arbetsdag  

Nya belysningsarmaturer

Styrelsen kan med glädje redan nu uppvisa en bra energibesparing på de nya armaturerna i området. Se bifogad fil för en redovisning. En investering för framtiden!

Arbetsdag 27/9-2020

Hej medlemmar!  

Arbetsdagar fastställda

Hej! Styrelsen har under rådande omständighet tagit beslut om nya tillfällen för arbetsdagar. 27 sep 2020 samt 18 april 2021 kommer dessa att hållas.

Hoppas alla har en bra sommar!