Vägen

Vägar i området

Vägslingan och uppfarten till området asfalterades 2017. Bivägarna och vägen ner till bryggan är tillsvidare fortfarande grusvägar och underhålls med grus vid behov

Det finns beslut om en maximal hastighet om 20 km/tim i området. Vägen ner till bryggan är flitigt använd av alla. Motortrafik skall inte förekomma dit, med undantag för handikapp och tunga transporter. Föreningen skall förvalta och sköta vägarna på området och se till att stödremsor, diken, asfalt och dylikt hålls i bra skick. Föreningsstämman avgör vad som är ett rimligt tillstånd för vägarna. Vägarna utnyttjas olika av olika medlemmar. Belastningen varierar från fastighet till fastighet och mellan olika faser av fastighetens liv. Det finns de som kör på vägarna ca. två gånger per år och de som kör ca. två gånger i timmen. Vid exempelvis byggnation är belastningen tung med stora ”dumpers”, grävskopor och kranbilar. Bland beslutade ordningsregler för Sjöskogens villaförening gäller, att ”skador på vägar som enskild medlem förorsakar skall bekostas av medlemmen” (Bilaga 1).

Efter asfalteringen är det nu extra viktigt att man inte får köra med larvfötter på föreningens vägar, då dessa kan orsaka stora skador på asfalten. Vägansvarig kontaktas om vägfrågor.

Ansvarar gör: 
owe börjesson