Trädgårdsvatten

Sjöskogens villaförening har under många år haft en gemensam källa till dricksvatten. Denna har ansetts ha god kvalitet och smak men innebar även arbete och risker.

2014 kopplades våra fastigheter in på det kommunala nätet med både spillvatten och dricksvatten. ”Uddevallavattnet” gjorde då att vår vattentäkt inte behövdes som källa till dricksvatten längre men beslutades fortsatt vara i bruk som trädgårdsvatten.

Har fastigheten kvar en kopplingspunkt och man är medlem i Trädgårdsvattengruppen kan man med fördel använda detta vatten för bevattning, tvätt etc. Det gemensamma pumphuset fungerar både som förråd och pumphus och har man frågor kring trädgårdsvattnet kontaktas Vattenansvarig.

 

Ansvarar gör: 
Bergh Fors