Grönområdet

Det gemensamt ägda grönområdena är av särskild vikt för föreningen, vilket ofta leder till strategiska ställningstaganden som bearbetas av styrelsen. Grönområdena skall skötas och vårdas till ett naturskönt område. Träd skall hållas efter så att de ej skymmer den vackra utsikten över fjorden. Önskemål som rör grönområdet framförs till grönområdesansvarig, som leder arbetsdagarna, eller till styrelseordföranden. Ett två-tre meters smalt friområde mellan varje fastighet och väg är gemensamt, men sköts normalt av respektive berörd fastighetsägare.