Bryggan

Bryggan är en stor tillgång för oss alla, för såväl bad- som båtliv. Stora investeringar görs för att skapa kvalité och möjligheter kopplat till brygglivet. För underhåll, regler om förtöjning och fördelning av båtplatser har vi Bryggansvariga, som kontaktas när det gäller sjösättning.

Bryggansvariga är Gunnar Hilmarch och Stefan Karlsson.

Ansvarar gör: 
hilmarch.fors@t...