Ängsmarken

 

Bakgrund

Efter föreningens beslut på årsstämman 2008 kom arbetet igång med att börja med fårbete för skötsel av grönområdet ner mot stranden. Eftersom området ligger inom detaljplanelagt område måste vi söka tillstånd från kommunen att hålla djur där. Tillstånd erhölls under eftersommaren och under hösten började vi få ner stolpar i jorden.

Körsbärsträd

I juli planterades 4 fina körsbärsträd på marken. Det behövdes grävarbete för detta pga den hårda marken och de många stenarna.

Hagarna och betande djur

Hagarna har tretrådigt elstängsel. Inom dessa två hagar kan hållas betande djur. Båda hagarna har stigar som går genom dem med grindar i vardera ände. Detta för att kunna ströva genom hagarna och kunna komma nära djuren. Grindar skall alltid stängas när man går genom dem så att inga eventuella djur i hagarna kan smita. För intresse av att engagera sig i hagarna och betande djur, kontakta ”Får-gruppen”.

 

 

 

Ansvarar gör: 
daniel högberg