Välkommen till Sjöskogens Villaförening

Det finns de som talar om ”vårt paradis”. I stadgarna sägs det prosaiskt ”friområdet under Västerby 1:20 samt de där å uppförda anläggningarna för vattenförsörjning, vägar, belysning etc…Likaså båtbryggan, båtplatserna och strandområden…” Sjöskogen är fantastiskt! Vy från Sjöskogen

De ca 13 hektaren av kustnära bohuslänsk mark innehåller mycket mer än 36 privata fastigheter; natur, hav, utsikter, vägar, brygga, stigar, badplatser, hus och gräsplan är exempel på gemensamma tillhörigheter. Det torde vara näst intill unikt med ett område där mer än hälften av arean är gemensam. Då området exploaterades på 60-talet, var man förutseende nog att avsätta mer än 50% till grönområde och år 2005 utökades detta med 1 ha strand samt 1,5 ha havsområde. I vårt gemensamma förvaltande finns också utrymme för nya satsningar. Ett sådant exempel är betesmark för att hålla högväxande sly borta från vårt vackra strandområde.